Home

Subsidie gemeente groningen

Subsidies Gemeente Groningen

2020 Subsidie zonnepanelen 2020 Groningen — Subsidies

De gemeente wil graag het culturele leven in de gemeente ondersteunen. Iedereen die in Midden-Groningen een openbare activiteit op cultureel gebied organiseert, kan subsidie aanvragen via het Leefbaarheidsfonds. Het gaat hierbij om subsidiebijdragen tot maximaal € 2.000. Voor subsidie hoger dan € 2.000 kunt u terecht bij het Co. De subsidie is bedoeld voor activiteiten die de volgende groepen mensen richting arbeidsmarkt helpen: De gemeente Groningen is overigens de centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Groningen en heeft de ESF-subsidie aangevraagd in samenwerking met een groot aantal gemeenten in de provincie Groningen en in Noord Drenthe via de organisatie Werk In Zicht. Contact Zie alle contactgegevens. Met het Energieloket Groningen wil de gemeente Groningen haar bewoners stimuleren en in staat stellen om zelf, of samen met hun straat of buurt, aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning. Dit past bij onze ambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn De gemeente Groningen biedt u een gratis 1-jaarabonnement aan op de Milieubarometer. Hier kunt u in één oogopslag zien welke milieuaspecten in uw bedrijf het zwaarst wegen en op welke onderdelen u kunt besparen. Voor aanmelden en vragen over het jaarabonnement kunt terecht bij de Milieubarometer Groningen. Leninge

Het college van de gemeente Groningen verleent de subsidie, ook in de regiogemeenten op basis van de centrumregeling. Artikelsgewijze toelichting. 4:91: Op grond van artikel 4:2 van de Nadere regels is de uitgebreide procedure van toepassing. 4:92: In het inkoopdocument ten behoeve van Continuïteit Beschermd Wonen, 18+ en het inkoopdocument ten behoeve van Wonen met begeleiding op. Groningen staat in 2020 een jaar lang volledig in het teken van omgaan met klimaatverandering, oftewel klimaatadaptatie. Als hoogtepunt wordt van maandag 19 tot en met zaterdag 24 oktober 2020 de Klimaatweek (Climate Adaptation Week) georganiseerd. Dit is een initiatief van de gemeente Groningen met de partners van het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation Vul je woonplaats in en check welke subsidies en leningen jij kunt krijgen voor energiebesparing

Deze subsidie is voor inwoners van de gemeenten in het aardbevingsgebied (Appingedam, Loppersum, Delfzijl, Midden-Groningen, Het Hogeland, Oldambt, de voormalige gemeente Winsum, de voormalige gemeente Ten Boer en het deel van Meerstad dat tot 2017 hoorde bij de voormalige gemeente Slochteren). Deze subsidieregeling is vanaf 1 januari 2020 niet meer van toepassing voor de gemeenten. Bestuur en organisatie. Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Jongerenadviesraad, ambtelijke organisatie, vacatures. Over Groningen. Identiteit, geschiedenis en kerncijfers van de provincie en rondleidingen door het provinciehuis

Voor meer informatie over leningen voor zonnepanelen informeer je bij je eigen gemeente. Subsidie zonnepanelen Coolblue. Vanaf mei 2019 heeft Coolblue aangekondigd zonnepanelen te gaan verkopen. Ook op de zonnepanelen die je bij Coolblue koopt zit natuurlijk subsidie, dit hangt ook af van de gemeente waarin je woont. Wel kun je de BTW terugvragen Gemeente Midden-Groningen Postbus 75, 9600 AB Hoogezand T 0598 - 37 37 37 E gemeente@midden-groningen.nl. Ondernemer; Subsidies en financiering. Als ondernemer kunt u een steuntje in de rug soms goed gebruiken om uw bedrijf verder te ontwikkelen. U kunt bij verschillende instanties terecht voor financiering of advies. Zie verder . 123subsidie. Op de website van 123subsidie vindt u alle.

Subsidie groen dak aanvragen Gemeente Groningen

 1. Gemeente Midden-Groningen Postbus 75, 9600 AB Hoogezand T 0598 - 37 37 37 E gemeente@midden-groningen.nl. Belangrijke mededeling. Inwoner; Zorg, welzijn, ondersteuning ; Subsidies en regelingen voor zorg en welzijn; Subsidie aanvragen voor ouderenwerk. Gepubliceerd op: 27 mei 2020 27-05-2020. In 2018 bestaan dezelfde subsidieregelingen als vroeger in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer.
 2. In januari 2017 is het actieplan Groningen aardgasloos in 2035 door het college vastgesteld. De gemeente is al in 2011 begonnen met de eerste plannen op het gebied van aardgasvrij wonen. De wijk Meerwijck is volledig gasloos ontwikkeld, en er is een plan om een aantal bestaande wijken op een hoge temperatuur warmtenet met een geothermiebron aan te sluiten
 3. Negen leefbaarheidsprojecten in gemeenten in het aardbevingsgebied krijgen in totaal ruim 2,7 miljoen euro subsidie vanuit Nationaal Programma Groningen voor hun projecten. Dit is gisteren besloten door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Van een gezamenlijke zorgvoorziening, het verduurzamen en verbeteren van dorpshuizen tot het opstellen van een toeristisch.
 4. Energieloket gemeente Veendam. De gemeente Veendam helpt u mee met het treffen van energiebesparende maatregelen voor uw huis. Geeft u ook een maandsalaris uit aan energie? Dat kan anders! Met isolatie bespaart u geld, is uw huis 's winters warm en 's zomers lekker koel. Zonnepanelen? Ook dat is een goede investering! Lastig? Nee hoor: het.
 5. Vanaf 2020 is deze subsidie beschikbaar voor de gehele gemeente Midden-Groningen. Tot 2020 was deze subsidie alleen bedoeld voor de voormalige gemeente Slochteren. Voor deze subsidie gelden aanvraagperiodes. Let er op dat uw aanvraag tijdig bij ons binnen is. Anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen
 6. Regionale regelingen in Groningen zijn subsidieregelingen die beschikbaar worden gemaakt door jouw gemeente of provincie. Daarom kan het zijn dat een inwoner in de ene gemeente wel een subsidie voor bijvoorbeeld vloerisolatie kan krijgen en een huishouden in een andere gemeente niet. Het is dus verstandig om te informeren welke regelingen nog van kracht zijn door contact op te nemen met jouw.
 7. Gemeente Groningen Stichtingen of verenigingen in de gemeente Groningen die actief bezig zijn met amateurkunst kunnen subsidie aanvragen. Voor de voormalige gemeente Haren en Ten Boer gelden vooralsnog andere regels, verder hierover onderaan. In het najaar van 2018 kan subsidie worden aangevraagd voor 2019. Dit is mogelijk vanaf 1 november tot.

bovenwettelijke bezoldiging: de bezoldiging als bedoeld in artikel 1.1 onder k. van de Wnt voor zover die bezoldiging hoger is dan het bezoldigingsmaximum zoals beschreven in artikel 2.3 Wnt van topfunctionarissen door instellingen die krachtens deze verordening subsidie ontvangen van de gemeente Groningen Project gemeente Midden-Groningen. Inwoners van Hellum gaan samen met de gemeente Midden-Groningen aan de slag met het behoud van de kademuur in Hellum. Er komt ook een verblijfs- en ontmoetingsplek voor het dorp en een wandelroute. Het Nationaal Programma Groningen draagt hier € 125.000,- subsidie aan bij. Volgende subsidierond In Groningen zijn diverse subsidiemogelijkheden voor ondernemers. U kunt hierover informatie vinden op de volgende websites: Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) Het SNN geeft informatie over subsidies voor ondernemers: www.snn.eu en www.123subsidie.nl. De NOM. De Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) begeleidt o.a. noordelijke ondernemingen bij investeringszaken en bedrijven die. Wij zijn het energieloket van de regio Groningen. Voor onafhankelijk advies over energiebesparing. Het startpunt voor zonnepanelen, isolatie, subsidie &zo De Economic Board Groningen biedt een aantal ondersteunende adviestrajecten aan en financiert projecten voor nieuwe en bestaande bedrijven in de provincie Groningen. Venture Lab North biedt ondersteuning en training voor zowel startende als gevestigde bedrijven, met speciale tarieven voor mensen die verbonden zijn aan de Rijksuniversiteit Groningen

Toelichting op de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2019. Algemeen deel De gemeentelijke herindeling, waarbij de 'oude' gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Groningen vormen is de aanleiding om de subsidieverordeningen en de eventueel daarop gebaseerde nadere regels (of subsidieregelingen) te harmoniseren en te moderniseren. Hierna zal. Subsidie in Groningen. 1 juni 2020 UPDATE: Deze zomer extra hoge subsidie! Krijg meer dan 30% Subsidie! Vanaf 1 september 2019 kan er landelijk de SEEH (subsidieregeling energiebesparing eigen huis) worden aangevraagd bij het rijk via het RVO www.rvo.nl. Deze subsidie voor isolatie is bedoeld om mensen te stimuleren hun woning nu te gaan verduurzamen. Het rijk heeft tot 31 december 2020 € 84. Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Groningen, het Oranjefonds en Buurtvereniging Rivierenbuurt. MFC de Stroming en DIG050 zijn in deze periode beperkt open en hebben strikte richtlijnen! Stroming en DIG050. Veel activiteiten in de Stroming worden georganiseerd door DIG050. Voor afmeldingen en vragen over activiteiten: 050 2043510. de Stroming foodblog.

Subsidie aanvragen - Gemeente Midden-Groningen

 1. g van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen. Aanvraagperiode. Van 21 juli tot 15 oktober 2020. Beschikbaar budget. € 3,5 miljoen voor gebouwd erfgoed in aardbevingsgemeenten, € 800.000 voor de overige gemeenten en € 500.000 voor groene rijksmonumenten. Voor wie? Eigenaren van rijksmonumentale.
 2. Lokale subsidies in Groningen Soms is het ook mogelijk om een subsidie voor zonnepanelen van je gemeente of provincie te krijgen. Het beste kun je contact opnemen met de gemeente en vragen naar de mogelijkheden (bellen doe je met het 14+ nummer. Dat is '14 + het netnummer voor Groningen ')
 3. In 2008 kwam gemeente Groningen al als een van de eerste gemeentes met een subsidie en beleid voor groene daken. Sterker nog de gemeente heeft de ambitie om de groenste stad te worden. Mede daarom is er ook een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van Daknatuur in de binnenstad van Groningen. Planten die aantrekkelijk zijn voor de bijen en vlinders maar ook voor vogels
 4. Dankzij een subsidie uit Den Haag kan Groningen dit fonds nu ophogen tot 1,4 miljoen. Voldoende budget om huiseigenaren in de gemeente terzijde te staan met onder meer energiecoaches en een..
 5. Een in de gemeente Groningen gevestigde school, die werkt volgens het ambitiedocument nieuwe impuls vensterscholen, zoals vastgesteld door het college op 11 juli 2013. Stuurgroep: Bestuurders van onderwijs en kinderopvang die het ambitiedocument nieuwe impuls vensterscholen hebben ondertekend, tezamen met de wethouder Onderwijs en de lector integraal jeugdbeleid. Schoolbestuur: Het bestuur.
 6. Retailagenda provincie Groningen. Gemeenten en ondernemers kunnen in aanmerking komen voor subsidie om de beleving van winkelgebieden te verbeteren en het ondernemerschap te versterken. Bijvoorbeeld door winkelgebieden compacter maken of de buitenkant van bedrijfspanden op te knappen. De subsidie is bedoeld voor het opstellen of uitvoeren van een visie voor een retailstructuur binnen één.

Subsidieontvanger: een natuurlijke of rechtspersoon of diens gemachtigde aan wie namens de gemeente Groningen een subsidie is verstrekt. Controleverklaring: een schriftelijke verklaring van de accountant inhoudende een oordeel omtrent de juistheid, volledigheid en financiële rechtmatigheid van een aanvraag tot subsidievaststelling. Financiële rechtmatigheid: een financiële transactie is in. Gemeente Groningen heeft torenhoge ambities als het op verduurzaming aankomt. In 2035 moet de stad de meest duurzame stad van Nederland zijn. Gemeente Groningen wil dat alle energie in dat jaar CO2-neutraal is. De gemeente gebruikt onder andere restwarmte. In het project Aardwarmte Zernike levert de gemeente warmte aan 10.000 huishoudens. Deze warmte komt uit de diepe ondergrond. ENGIE juicht. Ook VvE's (vereningen van eigenaren) in Groningen kunnen subsidie krijgen voor isolatie. Daarnaast is er subsidie voor energieadvies, het maken van een meerjarig onderhoudsplan en begeleiding. Deze regeling was tot 31 december 2018 geldig. Er is gelukkig weer een nieuwe landelijke subsidie beschikbaar van in totaal 84 miljoen euro

Subsidie ESF Gemeente Groningen

 1. De gemeente Oldambt subsidieert activiteiten van uiteenlopende instellingen, waaronder professionele organisaties en verenigingen, en andere initiatieven die van belang zijn voor de inwoners van de gemeente Oldambt. Subsidieregeling. De procedures voor het aanvragen van een subsidie en de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen zijn vastgelegd in de algemene subsidieverordening gemeente.
 2. g en activiteiten in de gemeente Groningen . Wilt u weten wat er speelt in uw wijk, welke activiteiten er spelen in de gemeente of informatie over verduurza
 3. 3. Groene leningen van de gemeente. Het kan zijn dat jouw gemeente nog wel subsidie geeft in de vorm van een zogenaamde groene lening. Ga voor een actueel overzicht naar de website: energiesubsidiewijzer.nl. Gemeentes hebben een beperkt aantal leningen die ze per jaar of periode mogen verstrekken. Dus wees er tijdig bij
 4. Het subsidieplafond voor de in artikel 4:92 genoemde activiteiten wordt overeenkomstig artikel 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2019 vastgesteld op € 347.500,-. 2. Het college kan het subsidieplafond verlagen overeenkomstig artikel 5 lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2019. 3
 5. Overzicht op onderwerp van subsidies die door de gemeente Amsterdam worden verstrekt. Er is ook een alfabetisch overzicht met alle subsidies. Mist u een subsidieregeling? Mail dan naar subsidies@amsterdam.nl of bel naar 14020
 6. imaal 50 liter per m2 kunnen opslaan
 7. Ben jij inwoner van de gemeente Appingedam, Loppersum, Delfzijl, Midden-Groningen, Het Hogeland, Oldambt, de voormalige gemeente Winsum, de voormalige gemeente Ten Boer of het deel van Meerstad dat tot 2017 hoorde bij de voormalige gemeente Slochteren? Heb jij een plan die de leefbaarheid in jou omgeving verbetert? Je kan tot 10.000 euro subsidie aanvragen voor jullie leefbaarheidsinitiatief

Energieloket Groningen Gemeente Groningen

 1. Korting en subsidie. Wat kun je doen als je weinig inkomen hebt en jij zelf, jouw kind of kinderen toch graag muziek, theater of beeldende kunst willen maken? Er zijn hiervoor verschillende kortingsmogelijkheden en subsidieregelingen. Voor kinderen in de stad Groningen. In de stad Groningen is het Jeugdfonds Sport & Cultuur actief. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het voor kinderen en.
 2. In Groningen bestaat een subsidie voor buurtfeesten en andere activiteiten tussen student en Stadjer. Wij vertellen je alles wat je moet weten. De gemeente Groningen kent de Leven in Stad-subsidie. Met de subsidie van maximaal € 500 mag je een activiteit organiseren voor je buurt of straat. Die activiteit dat kan van alles zijn. Een buurtfeest of een barbecue mag, een sportmiddag of een.
 3. De gemeente heeft regels vastgesteld voor de verdeling van subsidies. Daarin staat bijvoorbeeld welke doelen of plannen de gemeente heeft. Uw activiteit moet daarbij passen. Ook staat in de regels wat u moet doen nadat u de subsidie hebt ontvangen. Wilt u een subsidie aanvragen, dan kunt u het formulier online invullen: Aanvragen subsidie
 4. Onder de noemer Kansrijk Groningen werken verschillende overheden en organisaties in allerlei programma's aan de leefbaarheid in Groningen. Dit doen ze door initiatieven van bewoners en gemeenten uit het aardbevingsgebied te financieren en te faciliteren

Voorbeelden van zulke nummers zijn: 14 010 voor Gemeente Rotterdam, 14 033 voor Gemeente Amersfoort, 14 0172 voor Gemeente Alphen aan den Rijn, etc.. Of door de website van jouw gemeente, veelal www.GEMEENTE.nl (bijv. www.groningen.nl, www.rotterdam.nl etc.) te raadplegen. Wil je weten wat nieuwe kozijnen met/zonder subsidie je gaan kosten De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% (gemeenten, omgevingsdiensten of waterschappen) dan wel 100% (overige aanvragers) van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.999. Aanvragen kunnen van 4 juni 2020 tot en met 1 december 2020 worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, waar de uitvoering van de regeling is ondergebracht. Subsidie wordt. Subsidie Midden Groningen Vraag offerte aan. Als inwoner van de gemeente Slochteren kunt u voor maatregelen gericht op het opwekken van zonne-energie, een zonnelening aanvragen. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de gemeente Slochteren u financieel ondersteunen met het opwekken van energie. Deze lening is gebaseerd op het opwekken van zonne-energie. U kunt de. De subsidieregeling is ingesteld door Nationaal Coördinator Groningen (NCG), gemeente Midden-Groningen en provincie Groningen. In totaal is 1.850.000 euro beschikbaar. Eigenaren van een door de gemeente aangewezen karakteristieke pand in het postcodegebied Overschild komen in aanmerking voor de subsidie

Groningen Werkt Slim is een duurzaamheidsplatform en opgericht door de vier Groninger bedrijvenverenigingen, de gemeente Groningen en provincie Groningen. Wij denken met u mee over energiebesparing, duurzamere vervoersmogelijkheden en bedrijfsprocessen en over nog veel meer opties voor een duurzamere onderneming. Neem dus contact met ons op! Zomertips! Investeer met SDE+-subsidie in. De Kunstraad Groningen is een zelfstandige stichting en beheert diverse budgetten van de gemeente en de provincie Groningen op het gebied van de kunsten. Primair doel van de Kunstraad Groningen is om het culturele klimaat in Groningen te stimuleren Subsidies in Groningen . Als je dubbel glas wilt kopen dan is het goed om te ontdekken welke mogelijkheden er allemaal in Groningen zijn. Welke soorten isolatieglas er zijn, wat de kosten zijn en of er ook mogelijkheden zijn om subsidie te krijgen? > Update: de SEEH-subsidie 2020 is er voor particuliere woningeigenaren . BTW-verlaging 202 Aanvraagformulier subsidie voor bewonersinitiatieven. Kleinschalige initiatieven die de woon- en leefomgeving mooier, leuker en beter maken. Let op! U kunt dit formulier tussentijds niet opslaan. Wij adviseren u daarom om voordat u begint met invullen eerst het formulier door te lezen. U weet dan of u het compleet kunt invullen of eerst nog aanvullende informatie moet verzamelen. Na het. U heeft voor een subsidie aan te vragen een offerte nodig! Deze kunnen wij u snel afgeven, mail ons uw naam, adresgegevens en type groendak en hoeveelheid en u kunt binnen 24 uur een offerte per mail van ons ontvangen! Steeds meer gemeenten en stadsgewesten verstrekken subsidie om de toepassing van groene daken en groene gevels te stimuleren

Energiepremie Groningen. Tot uiterlijk 31 maart 2015 is voor woningeigenaren in de provincie Groningen een interessante subsidie te verkrijgen. Deze kan oplopen tot wel €2800 en is bedoeld voor energiebesparing en het aanbrengen van isolatie in de eigen woning. Subsidie isolatie en energiebesparing in Groningen. Energiebesparende maatregelen Subsidie zonnepanelen 2020 Groningen. Woon je in Zwolle en wil je zonnepanelen aanschaffen? Maar ben je ook benieuwd naar eventuele subsidies die je in 2020 van jouw gemeente of de Rijksoverheid kunt krijgen? Dan helpen wij je verder. We hebben alle informatie omtrent de subsidies voor je verzameld. Afhankelijk van of je een particulier of een bedrijf bent kun je gebruik maken van diverse. Dit is mogelijk tijdens de Energieweek van het Energieloket Groningen. Tijdens deze week kunnen Groningers gratis producten ophalen, duurzame diners winnen, is er een Varkentje Rund-actie voor kinderen die bezig gaan met energiebesparing, zijn er leuke eco-workshops en informatieve webinars, is testrijden in een elektrische auto mogelijk en nog veel meer In het aardbevingsgebied worden gebouwen versterkt. De gebouwen die voor versterking in aanmerking komen zijn opgedeeld in verschillende groepen, zogenaamde batches. Woningeigenaren die vallen binnen de batch 1588 kunnen een aanvraag indienen voor de regeling 'Batch 1588 Versterkingsopgave Groningen'. Deze subsidie heeft tot doel het versnellen en uitvoeren van maatregelen voor woningen die.

Energie besparen en duurzaam opwekken Gemeente Groningen

De gemeente ontvangt hiervoor € 1,7 miljoen subsidie. Gemeente Midden-Groningen: Steigers Kiel-Windeweer (foto bij dit bericht). Het uitbaggeren van het Kieldiep, de aanleg van steigers en nieuwe voorzieningen. Met als doel het versterken van toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het Kieldiep bij Kiel-Windeweer. De subsidiebijdrage is € 50.000,-. Gemeente Het Hogeland: Beschermd wonen. Als de subsidie aan u is toegekend, dan ontvangt u binnen ongeveer 4 weken het geld op uw rekening; Als u de subsidie krijgt, moet u de werkzaamheden binnen 6 maanden na toekenning uitvoeren. De factuur van de werkzaamheden stuurt u naar gemeente@westerwolde.nl. Vermeld hierbij uw zaaknummer. Deze vindt u in het beslui Gemeente: Subsidie voor onderhoud en behoud particuliere bomen Gepubliceerd op 18 december 2019 16:12 . Midden-Groningen wil de monumentale en waardevolle bomen die op 1.363 gemeentelijke en particuliere percelen in de gemeente staan het liefst zo lang mogelijk behouden. Tijdig en vakkundig onderhoud van deze bomen bij particulieren wordt gestimuleerd. Hiervoor heeft Midden-Groningen een.

Subsidie voor groene daken Groningen. Woningeigenaar 1 min. Groene daken U kunt subsidie krijgen voor de aanleg van een groen dak. Dat is een dak waar planten op groeien. Groene daken gaan langer mee. Ze zijn goed voor het comfort in huis, voor de afvoer van regenwater en voor de luchtkwaliteit. U kunt subsidie aanvragen voor een woonhuis, bedrijf of instelling.. Energie besparen in de Gemeente Midden-Groningen. Andere gemeente? Hoe kan ik mijn woning energiezuiniger maken? Als u wilt beginnen met energie besparen, is het belangrijk er achter te komen welke maatregel voor uw woning en situatie het meest geschikt is. Dit kunt u doen door te beginnen met de gratis online HuisScan en meer te lezen over energiebesparende maatregelen. Populair in . Alles. Groendak subsidie Groningen. In de gemeente Groningen kun je subsidie ontvangen voor het aanleggen van een groendak. Op groene daken of sedumdaken groeien planten. Groene daken zijn goed voor de luchtkwaliteit en ze ontlasten de riolering bij zware regenval. Bovendien gaat een groendak minstens twee maal langer mee dan een gewoon dak. De subsidie is beschikbaar voor zowel particulieren.

43

Nadere regels subsidies gemeente Groningen

Home » Subsidie warme maaltijden Veldspaat. Subsidie warme maaltijden Veldspaat. Goed en vers eten is de basis voor uw vitaliteit en gezondheid. Dagelijks een warme maaltijd is daarbij erg belangrijk. Veel senioren en mensen met een beperking kunnen niet zelf dagelijks een warme maaltijd bereiden. Voor deze mensen met een laag inkomen heeft de gemeente Groningen een subsidieregeling warme. subsidieverordening gemeente Groningen (ASV) worden geweigerd. Artikel 1.11 Subsidieplafond en verdelingsregels Voor de subsidiabele activiteiten in het kader van armoedebeleid wordt jaarlijks een subsidieplafond ingesteld. Ingeval de toegelaten instellingen (die aan de voorwaarden voldoen) gezamenlijk meer subsidie aanvragen dan er aan budget beschikbaar is, wordt de subsidie toebedeeld naar. In gemeente Groningen is vastgoed te vinden welke eigendom is van de gemeente. Zulk gemeentelijk vastgoed heeft geld gekost en mag niet zomaar leeg komen te staan zonder hiervoor een bestemming te hebben. Het hebben van een bestemming voor een pand is zeer belangrijk om te voldoen aan het hedendaagse beleid. De oplossing voor het voorkomen van leegstand is een makelpunt. Dit is een online.

Gemeente Midden-Groningen - Energieloket Groningen

Subsidie voor gemeenten die aan de slag willen met hun met uw Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen. Direct regelen Open. Extra fiscaal voordeel voor start-ups. Belastingvoordeel voor start-ups met een S&O-verklaring (WBSO) op basis van de gebruikelijkloonregeling en aandelenoptieregeling. Open . Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) Subsidie voor internationale ondernemers om. Op het Energieloket staat informatie over isolatie, duurzame verwarming, zonnepanelen, lokale initiatieven, subsidie, financiering, duurzame activiteiten in jouw gemeente, nieuws, deskundige bedrijven en meer! Ook staan er op de website handige testjes waarmee je kunt berekenen hoeveel energie je kunt besparen. Wij adviseren gratis en zijn onafhankelijk Subsidieregeling flexibel budget evenementen provincie Groningen 2019. Het doel van de Subsidieregeling flexibel budget evenementen provincie Groningen 2019-2020 (EVENGR19) is het stimuleren van evenementen die bijdragen aan de Groningse toeristische promotie- en marketingstrategie om hiermee een kwalitatieve impuls te geven aan het imago en de aantrekkingskracht van de provincie Groningen Doel van de subsidie Deze subsidie heeft tot doel het versnellen en uitvoeren van maatregelen voor woningen in de gemeente Midden-Groningen die onderdeel uitmaken van Batch 1588. Artikel 4. Subsidiabele kosten 1. De subsidiabele kosten in geval van versterking zijn: a. redelijke kosten inclusief BTW voor de realisatie van de maatregelen aan de woning conform het versterkingsadvies. Het kan zijn dat jouw gemeente een subsidie dan niet heeft aangemeld. Informeer bij jouw gemeente naar subsidies voor energiebesparende maatregelen. Voor subsidies geldt: Elke provincie, regio of gemeente bepaalt welke energiebesparende maatregelen zij subsidieert en tegen welke voorwaarden. De maximale subsidiebedragen lopen erg uiteen. Elke provincie, regio en gemeente bepaalt zelf hoeveel.

Subsidies en leningen voor energiebesparing Verbeterjehui

1. Loonkostensubsidie Een subsidie aan de werkgever ter compensatie van een deel van de loonkosten. De Loonkostensubsidie wordt ingezet voor een kandidaat die niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen. De werkgever betaalt zijn werknemer het cao-loon of tenminste het toepasselijk wettelijk minimumloon en de gemeente verstrekt loonkostensubsidie aan de werkgever Voor de eerste subsidieronde van de GRRG 2020 komt een bedrag van € 2.750.000 beschikbaar. Er zijn twee subsidieplafonds voor deze tender. Er is een bedrag van € 800.000 beschikbaar voor de gehele.. Subsidie Groningen, dat is Katoele Subsidie Experts. Opgericht in 2011, en in rap tempo uitgegroeid tot een goed presterend bureau met 5 medewerkers. Eén van onze experts helpt u graag met al uw subsidievragen. Tachtig procent van de bedrijven in Noord-Nederland weet niet wat er allemaal mogelijk is met subsidie Groningen Zwembad Scharlakenhof in Haren ploetert sinds drie maanden zonder subsidie. De gemeente Haren eist een deugdelijke accountantsverklaring

Bewonersinitiatieven - Provincie Groningen

Hoeveel subsidie je kunt krijgen hangt af van de grootte van je dak:De subsidie bedraagt € 30 per m² voor oppervlakken van 6-100 m². De subsidie bedraagt € 20 per m² voor oppervlakken van 100-250 m². De subsidie bedraagt € 10 per m² voor oppervlakken van 250-1000 m². zie website gemeente Groningen De gemeente Groningen heeft 65.000 euro subsidie toegekend aan zes sportverenigingen van uit cofinanciering. De zes verenigingen dienden plannen in voor initiatieven waarbij ze zelf ook tenminste.. De gemeente Groningen heeft ervoor gekozen in te zetten op subsidies voor onrendabel erfgoed zoals kerken, molens en orgels. Subsidies voor woonhuizen zijn er helaas niet. Als eigenaar van een monumentaal woonhuis komt u misschien wel in aanmerking voor de gemeentelijke onderhoudslening of voor de restauratiesubsidie Beter Verbeteren

Het doel van de Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen (RETAILGR) is het duurzaam versterken van de retailstructuur in de provincie Groningen. Onder retailstructuur wordt het geheel aan winkels, horeca en commerciële dienstverlening verstaan. De regeling richt zich op de fysieke kant van de duurzame versterking van winkelgebieden De Kunstraad adviseert de gemeente Groningen om de jaarlijkse subsidie van Grand Theatre te verhogen om daarmee de programmering uit te breiden. Het advies van de Kunstraad is in zijn oordeel overwegend positief en noemt Grand Theatre onmisbaar voor de stad en toont zich enthousiast over de programmering. Grand Theatre presenteert een aanvullend programmeringsaanbod, biedt mogelijkheden. In ieder geval hebben de gemeenten Amsterdam (niet alle stadsdelen), Apeldoorn, Alphen aan de Rijn, Almelo, Den Haag, Eindhoven, Groningen, 's Hertogenbosch, Leiden, Leeuwarden, Nieuwegein, Nijmegen, Rotterdam, Soest, Tiel, Utrecht en Zwijndrecht een subsidieregeling of lening. De vereisten zijn bij elke gemeente of waterschap weer anders De gemeente Groningen heeft maandag vier waterstofauto's in gebruik genomen, een afvalwagen, een veegwagen en twee personenauto's. Voor zover bekend heeft de gemeente hiermee een 'Europese primeur' te pakken. Deze wagens kunnen de weg op dankzij de aanschaf van een nieuw mobiel waterstof-vulpunt. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van verschillende duurzame transportorganisaties.

Veel grote Groningse festivals krijgen de komende jaren subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Zo kan Eurosonic Noorderslag (ESNS) rekenen op 325.000 euro voor 2021 tot en met 2024. Andere. Je kunt maximaal € 4.000 subsidie krijgen om bijvoorbeeld de vloer te isoleren, HR++ (+) glas te plaatsen of zonnepanelen te installeren. Ook als je gebruik maakt van de stuwmeerregeling en niet eerder gebruik hebt gemaakt van de waardevermeerderingsregeling kom je voor deze subsidie in aanmerking subsidies gemeente groningen; Info over gemeente subsidies. Resultaten van 8 zoekmachines! Web resultaten; Subsidies - Gemeente Amsterdam www.amsterdam.nl . Naast de gemeente zijn er ook andere organisaties die subsidie verlenen of co-financieren. Zoek hier de organisatie die bij uw aanvraag past. Subsidies op onderwerp - Gemeente Amsterdam www.amsterdam.nl. Overzicht op onderwerp van.

Provincie Groningen - Provincie Groningen

Het rijk heeft tot 31 december 2020 € 84 miljoen beschikbaar gesteld om particulieren te helpen hun woningen te verduurzamen. De hoogte van de subsidie is per maatregel verschillend Om de realisatie van wijkuitvoeringsplannen te stimuleren, heeft Het Rijk voor gemeenten een nationale subsidie beschikbaar gesteld. Deze subsidie heet 'Proeftuinen Aardgasvrije Wijken' (PAW) en is momenteel voor de tweede keer geopend. Tot 1 april 2020 kunnen gemeenten voor 1 wijk of dorp de subsidie aanvragen U bent eigenaar van een monument? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een van de subsidieregelingen van de overheid. Op deze pagina's vindt u meer over de volgende subsidies: Woonhuissubsidie Instandhoudingssubsidie Herbestemmingssubsidie Subsidie van uw gemeente Subsidie van uw provinci

Subsidie Groningen. Het subsidie-instrument wordt door bestuursorganen gebruikt om bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren. Ook Provincie Groningen stimuleert uiteenlopende organisatie-activiteiten die bijdragen aan de realisatie van het provinciaal beleid. Daarbij kunt u denken aan nieuwe projecten binnen de thema's: arbeidsmarkt. Woon je net in Groningen? Of ben je een geboren en getogen Groninger? Hier vind je alles wat je moet weten over Groningen

Groningen isolatie subsidie. Beste Bezoeker, Nu dat de provincie gelderland, of uw gemeente meehelpt om uw woning energie vriendelijker te maken is nu de kans om uw spouwmuur te isoleren met de spouwmuurisolatie van Isosun. Wist u dat met spouwmuurisolatie wel tot 35% van uw gasrekening kunt besparen! Activiteiten waarvoor subsidie is verleend Voor activiteiten waarvoor subsidie is verleend door de Kunstraad Groningen maar die worden uitgesteld, blijft de subsidie vooralsnog staan tot 31 december 2020. Dit geeft rust voor initiatiefnemers. Aan het eind van het jaar wordt per activiteit bekeken of er zicht is op uitvoering in 2021. De subsidie kan dan worden meegenomen naar het nieuwe jaar. Subsidies Groningen, dat is Katoele Subsidie Experts. Opgericht in 2011, en in rap tempo uitgegroeid tot een goed presterend bureau met meerdere medewerkers. Eén van onze experts helpt u graag met al uw subsidievragen. Tachtig procent van de bedrijven in Noord-Nederland weet niet wat er allemaal mogelijk is met subsidie Groningen@Work. De regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk helpen. Dat is het doel van Groningen@Work, het programma voor economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen 2020-2023.. Het programma omvat projecten, subsidieregelingen en revolverende fondsen, waar u als ondernemer aan deel kunt nemen of een beroep op kunt doen Gemeente Groningen Harm Buiterplein 1 9723 ZR Groningen. Postbus 7081 9701 JB Groningen. Tel. 14 050 WhatsApp 06 12 82 39 73 loketbouwenenwonen@groningen.n

Subsidie zonnepanelen 2019 Overzicht subsidies per gemeente

De gemeente gaat alle aanvragen voor subsidies nog eens extra kritisch tegen het licht houden, zegt wethouder Hans de Graaf van financiën. Hij wil eind dit jaar een begroting zonder tekort. De huidige subsidie van 360 euro per jaar blijft voorlopig bestaan. De vereniging vroeg om een structurele verhoging tot ongeveer 12.000 euro per jaar. De vereniging wordt per 2023 geconfronteerd met een korting van de provinciale subsidie. Om dat te compenseren is een beroep op de Groninger gemeenten gedaan

Subsidie ZonMW voor lokale aanpak Versterking aanpak eenzaamheid Subsidie ZonMW voor lokale aanpak Versterking aanpak eenzaamheid . 22 August 2019 mensenmetdementiegroningen Algemeen nieuws 0. Vanuit het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ZonMw de opdracht gegeven om met subsidies startende en bestaande lokale initiatieven. De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Loppersum en Westerkwartier krijgen samen 1 miljoen euro subsidie van het Rijk om woningeigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2011 (ASV 2011) vast te stellen. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. college : college van burgemeester en wethouders van Groningen; b. incidentele subsidie : subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de.

Subsidies en financiering - Gemeente Midden-Groningen

De RIG (Regionale Investeringssteun Groningen) is een subsidieregeling voor ondernemers op het Zernike Science Park in Groningen en in de Eemsdelta of voor wie zich daar wil vestigen. De subsidieregeling is van de Provincie Groningen, Economic Board Groningen en het Rijk. Je kunt maximaal 30% investeringssubsidie krijgen op de aankoop van grond, gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting Het 'actieplan centrum Haren' ontvangt een subsidie van 43.000 euro van de provincie Groningen voor het verbeteren van het winkelgebied in Haren. Het doel is om meer bezoekers naar het (winkel)centrum te trekken. De vereniging Ondernemend Haren en de stichting Dorpsfonds Haren willen het winkelgebied versterken. Zij willen de loop- en parkeerroutes naar het centrum verbeteren, zodat. De gemeente Groningen heeft als werkgever van het supportersproject bij FC Groningen aangegeven dat er per 1 januari 2020 geen subsidie meer beschikbaar zal zijn voor de inzet van dit project. Om de begroting sluitend te krijgen, moet de gemeente Groningen fors bezuinigen. Daarom zijn voor 2020 een aantal ingrijpende keuzes gemaakt. Onderdeel hiervan is dat er na 15 jaar een einde komt aan de. De gemeente subsidieert op verschillende gebieden (vrijwillige) activiteiten van inwoners en organisaties. Hieronder vind je een overzicht van gemeentelijke subsidies. Bij elk onderwerp staat hoe en wanneer je subsidie kunt aanvragen Subsidieregeling Bewonersorganisaties voormalig Menterwolde - gemeente Midden-Groningen 2019 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Groningen; overwegende dat • De vier dorpsadviesraden in 2018 en voorgaande jaren een bijdrage ontvingen van €7500 op grond van de nadere regels subsidie gemeente Menterwolde 2014; • het gewenst is dat bewonersorganisaties, die een dorp.

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. De subsidie voor eigenaar én bewoner is open van 2 september 2019 tot en met 31 december 2020. De subsidie voor Verenigingen van Eigenaren loopt tot en met 31 december 2022. SEEH voor woningeigenaren en VvE' GEMEENTE GRONINGEN | JAARVERSLAG 2019 LIBAU Libau adviseert over (ver)bouwplannen die betrekking hebben op het grondgebied van de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren. Het gaat daarbij om advisering op het gebied van erfgoed en welstand. Wij adviseren in deze voormalige gemeenten bovendien over de noodzaak van archeologisch onderzoek bij bouwplannen en op projectbasis over ruimtelijke. De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Loppersum en Westerkwartier krijgen samen 1 miljoen euro van het Rijk voor hulp aan particuliere woningeigenaren bij het verduurzamen van hun woning

Groendak subsidie 2019 - Hét groeimiddel voor groene daken!Weer nieuw waterstoftankstation in NederlandNieuwjaarsfeest top ondanks stomme afwezigheid Stadhuis

U kunt subsidie krijgen voor de aanleg van een groen dak. Dat is een dak waar planten op groeien. Groene daken gaan langer mee. Ze zijn goed voor het comfort in huis, voor de afvoer van regenwater en voor de luchtkwaliteit. U kunt subsidie aanvragen voor een woonhuis, bedrijf of instelling. Bedrag. Zie hiervoor de informatie op de site van de gemeente Groningen, via de link. Voorwaarden. De. De gemeente Groningen is bezig met het samenstellen van de nieuwe cultuurnota 2017-2020 en de behoefte om in te spreken bij de raadscommissie was zo groot dat er een aparte avond voor werd. Eigenaren van cultureel erfgoed in het Groningse aardbevingsgebied kunnen extra subsidie aanvragen voor het onderhoud aan hun historische panden. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is. De regeling is gericht op de gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, de voormalige gemeente Ten Boer en de dorpen Ezinge, Feerwerd, Garnwerd en Aduarderzijl (deze plaatsen vormen samen het zogeheten werkingsgebied van de regeling). Subsidie kan worden aangevraagd door een onderneming die behoort tot het mkb en: die gevestigd is in het werkingsgebied en hier. De raad van de gemeente Deventer heeft, op grond van artikel 1.5 van de Algemene Subsidieverordening Deventer, voor het jaar 2020 voor een aantal subsidieregelingen een maximaal beschikbaar bedrag (subsidieplafond) vastgesteld. Het betreft de volgende regelingen met de daarbij behorende bedragen: Nadere subsidieregels Activiteiten Internationale Samenwerking: € 51.605; Nadere.

 • Audi bedienungsanleitung online.
 • Cajun bevölkerung.
 • Bauch binden nach geburt.
 • Brief einer mutter an den sohn.
 • Philips hr2195/08 preisvergleich.
 • Usb festplatte an time capsule.
 • Melodienstrauß potpourri.
 • Goldmünzen ankauf online.
 • Frankfurt hauptbahnhof abfahrt fernzüge.
 • Business beratung.
 • Kantine wirtschaftsministerium schwerin.
 • Fettleber wie lange dauert die heilung.
 • Gypsy gitarrenbauer.
 • Vdk münchen mitgliedschaft.
 • 125 kreuzworträtsel ebene 5.
 • Haushaltsbuch excel vorlage.
 • Chauvinismus nationalismus.
 • Cirrostratus entstehung.
 • Restaurant für hochzeit karlsruhe.
 • Roy orbison over.
 • Paradigma heizung einstellen.
 • Schönstes klavierstück.
 • Led schaltung online simulieren.
 • Billiger telefonieren johannesburg.
 • Sprengring toleranzen.
 • Hunde warnschilder selber machen.
 • Sony 49 zoll 4k test.
 • Clemence poesy instagram.
 • Unfall b252 warburg.
 • Beste anmachsprüche lovoo.
 • Iran karte welt.
 • Intercaravaning sondermodelle 2020.
 • Wohnungen jena.
 • Dei verbum latein.
 • Stilberatung für frauen.
 • Doładowania plus promocje.
 • Temperatur cancun aktuell.
 • Onenote scrollen geht nicht.
 • Beziehung beenden wegen studium.
 • Audi bedienungsanleitung online.
 • Grüner tee jeju island.